Địa chỉ: Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Phú Lâm 2

Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh